Andreas Borgljung Invest AB bedriver konsultverksamhet inom strategisk fastighetsutveckling, direktinvesteringar i bolag samt handel med aktier och värdepapper. Övergripande affärsidé är långsiktiga investeringar och engagemang inom fastigheter, stadsutveckling och samhällsbyggnad samt servicebolag med gynnsam placering i värdekedjan. Verksamheten skall präglas av medvetna och rationella beslut, utan att kompromissa med en hållbar och uthållig strategi. 

Andreas Borgljung Invest AB är ett helägt dotterbolag till Borgljung Group AB med säte i Trollhättan.

Kontaktuppgifter

Andreas Borgljung Invest AB

Ryrvägen 34

461 55 Trollhättan

Telefon +46 763 18 76 02

E-post info@borgljung.com

Bank och Administration

Org nr 559231-8330

VAT SE-559231833001

Bankgiro 5431-1378

BIC HANDSESS

IBAN SE6160000000000182026248

LEI-kod 5493000R43DOY8B8XW18

Bank: Handelsbanken

Försäkring: Trygg-Hansa

Säte Trollhättan

Fakturering

E-fakturor:

5592318330@autoinvoice.se

Pappersfakturor:

Box 4

FE-35194

737 21 Fagersta

Fakturafrågor:

Sifferservice i Hunnebostrand AB

Telefon +46 523 46 11 45

E-post info@sifferservice.se