Strategisk fastighetsutveckling

Med fokus och engagemang sammanför vi människor, projekt och kapital. Vår erfarenhet, branschkännedom och ett väletablerat nätverk i Sverige och Norden erbjuder vägledning och rådgivning för din fastighet eller lokal.

Vi fungerar som din affärsarkitekt och vårt arbete är fokuserat på att underlätta överföring och utbyte av kunskap och erfarenheter. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, hyresgäster, investerare och entreprenörer.

Vi bygger fokusgrupper för ditt projekt och sammankopplar experter från flera olika discipliner för att på bästa sätt möjliggöra och förbättra förmågan till affär och transaktion.

Vår målsättning och medverkan ska leda till hållbara och finansiellt fördelaktiga lösningar som bygger samhällsnytta, sysselsättning och långsiktiga relationer.

Rådgivning

 • Affärs- och konceptutveckling

 • Fastighetsutveckling

 • Etablering och förhandling

 • Planfrågor, bygglovshandläggning och arkitekthjälp

 • Fastighet- och lokalsök

Ledning

 • Byggprojektledning

 • Kostnads- och konstruktionsberäkningar

 • Interimslösningar vid tillfälliga arbetstoppar eller deadlines

 • Projektledare till avgränsade uppdrag och projekt

Projektutveckling

 • Kommersiella fastigheter och projekt som kräver utveckling och förädling

 • Markanvisning och exploatering

 • Investeringsförslag

 • Finansiering

Andreas Borgljung Invest AB

Staveredsgatan 20

461 31 Trollhättan

Telefon +46 763 18 76 02

Säte Trollhättan

E-post info@borgljung.com

Org nr 559231-8330

VAT SE-559231833001

Bankgiro 5431-1378

BIC HANDSESS

IBAN SE61 6000 0000 0001 8202 6248

LEI-kod 5493000R43DOY8B8XW18

Fakturafrågor

Sifferservice AB i Hunnebostrand

E-post info@sifferservice.se

Web www.sifferservice.se

Telefon 0523-461145