Strategisk fastighetsutveckling

Med fokus, engagemang och kunskap sammanför vi människor, projekt och kapital. Vi har branschkännedom, ett stabilt och väletablerat nätverk i både Sverige och övriga Norden, och kan ge vägledning och rådgivning för ditt fastighetsprojekt.

Vår målsättning och medverkan ska leda till hållbara och finansiellt fördelaktiga lösningar som bygger samhällsnytta, sysselsättning och långsiktiga relationer.

Låt oss vara med och leda eller finansiera ditt nästa lokal- eller fastighetsprojekt!

Rådgivning

 • Fastighetsutveckling

 • Etablering och förhandling

 • Uthyrning och konceptutveckling

 • Affärsutveckling och planering

 • Planfrågor, bygglovshandläggning och arkitekthjälp

 • Fastighets- och lokalsök

Projektledning

 • Byggprojektledning

 • Kostnads- och konstruktionsberäkningar

 • Interimslösningar vid tillfälliga arbetstoppar eller deadlines

 • Projektledare till avgränsade uppdrag och projekt

Finansiering

 • Kommersiella fastigheter och projekt som kräver utveckling och förädling

 • Markanvisning och exploatering

 • Vi bygger - ni hyr!

Active LEI Code 5493000R43DOY8B8XW18