Cortello real estate Ab

Org.nr: 559425-7239

Ryrvägen 34, 461 55 Trollhättan

-------------------------------------------------------

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning avseende fast egendom, innefattande etablering, uthyrning, transaktion och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

Elektroniska fakturor

5594257239@autoinvoice.se

GLN 7365594257234

Peppol: 0007:5594257239