Property Live verkar i skärningspunkten mellan fastigheter, finansiell förvaltning, investeringar och relationsbyggande. 

En stark nätverksstruktur utgör ryggraden i framgångsrika fastighetstransaktioner och portföljhantering. 

Vår omfattande samling av branschprofessionella, investerare och intressenter underlättar smidiga affärer och säkerställer tillgång till förstklassiga egendomar och lönsamma investeringsmöjligheter. Detta nätverk underlättar inte bara effektiva transaktioner utan möjliggör också för företaget att hålla sig uppdaterat om marknadstrender, regleringsförändringar och nya investeringsvägar. 

Property Live ägs och drivs av Andreas Borgljung Invest AB under särskilt företagsnamn.

Intresserad av att veta mer: propertylive@borgljung.com

Twitter
LinkedIn