Nordisk projektpartner AB

Org.nr: 559345-0116

Staveredsgatan 20, 461 31 Trollhättan

-------------------------------------------------------

Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten inom byggnadsbranschen - direkt eller genom dotterbolag, konsultverksamhet inom fastighetsutveckling, strategi- och investeringsrådgivning, förvaltning av fast och lös egendom, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

VAT SE-559345011601

Bankgiro 5792-3898

BIC HANDSESS

IBAN SE2160000000000602657962

Fakturaadress

5593450116@autoinvoice.se

Pappersfakturor:

Box 4

FE-35194

737 21 Fagersta

CLA SWeden ab

Org.nr: 556943-6347

Spaljégången 6, 412 66 Göteborg

-------------------------------------------------------

Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda strategisk rådgivning inom koncept-, affärs- och fastighetsutveckling samt operatörskap av boenden för utvalda målgrupper med därtill förenlig verksamhet.

VD, Styrelseordförande: Alf Petter Ahlström

Varumärken

Cortello real estate Ab

Org.nr: 559425-7239

Staveredsgatan 20, 461 31 Trollhättan

-------------------------------------------------------

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning avseende fast egendom, innefattande etablering, uthyrning, transaktion och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

Kontakt

Emelie Börselius - Fastighetskonsult

E-post: emelie@cortello.se

Telefon: +46 73 540 67 57


Elektroniska fakturor

5594257239@autoinvoice.se

GLN 7365594257234

Peppol: 0007:5594257239