Strategisk fastighetsutveckling

Med fokus, engagemang och kunskap sammanför vi människor, projekt och kapital. Vi har branschkännedom, ett stabilt och väletablerat nätverk i Sverige och Norden, och kan ge vägledning och rådgivning för ditt fastighetsprojekt.

Vår målsättning och medverkan ska leda till hållbara och finansiellt fördelaktiga lösningar som bygger samhällsnytta, sysselsättning och långsiktiga relationer.

Låt oss vara med och leda eller finansiera ditt nästa lokal- eller fastighetsprojekt!

Rådgivning

 • Fastighetsutveckling

 • Etablering och förhandling

 • Affärs- och konceptutveckling

 • Planfrågor, bygglovshandläggning och arkitekthjälp

 • Fastighet- och lokalsök

Projektledning

 • Byggprojektledning

 • Kostnads- och konstruktionsberäkningar

 • Interimslösningar vid tillfälliga arbetstoppar eller deadlines

 • Projektledare till avgränsade uppdrag och projekt

Finansiering

 • Kommersiella fastigheter och projekt som kräver utveckling och förädling

 • Markanvisning och exploatering

 • Vi bygger - ni hyr!

Andreas Borgljung Invest AB

Ryrvägen 34

461 55 Trollhättan

Telefon +46 763 18 76 02

Säte Trollhättan

E-post info@borgljung.com

Org nr 559231-8330

VAT SE-559231833001

Bankgiro 5431-1378

BIC HANDSESS

IBAN SE61 6000 0000 0001 8202 6248

LEI-kod 5493000R43DOY8B8XW18

Fakturafrågor

Sifferservice AB i Hunnebostrand

E-post info@sifferservice.se

Web www.sifferservice.se

Telefon 0523-461145