Verksamhet & ändamål

Andreas Borgljung Invest AB bedriver konsultverksamhet inom strategisk fastighetsutveckling, direktinvesteringar i bolag samt handel med aktier och värdepapper. Övergripande affärsidé är långsiktiga investeringar och engagemang inom fastigheter, teknik- och anläggning samt servicebolag med gynnsam placering i värdekedjan. Verksamheten skall präglas av medvetna och rationella beslut, utan att kompromissa på en hållbar och uthållig strategi.

Andreas Borgljung Invest AB

Staveredsgatan 20

461 31 Trollhättan

Telefon +46 763 18 76 02

Säte Trollhättan

E-post info@borgljung.com

Org nr 559231-8330

VAT SE-559231833001

Bankgiro 5431-1378

BIC HANDSESS

IBAN SE6160000000000182026248

LEI-kod 5493000R43DOY8B8XW18

Fakturaadress

5592318330@autoinvoice.se

Pappersfakturor:

Box 4

FE-35194

737 21 Fagersta