Verksamhet & ändamål

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom

fastighetsutveckling , fastighetsförvaltning, strategi- och

investeringsrådgivning, handel av aktier och värdepapper

samt därmed förenlig verksamhet.

Svensk näringsgrensindelning

70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation

71110 Arkitektverksamhet

64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en

begränsad och sluten krets av ägare

Andreas Borgljung Invest AB

Staveredsgatan 20

461 31 Trollhättan

Telefon +46 763 18 76 02

Säte Trollhättan

E-post info@borgljung.com

Org nr 559231-8330

VAT SE-559231833001

Bankgiro 5431-1378

BIC HANDSESS

IBAN SE6160000000000182026248

LEI-kod 5493000R43DOY8B8XW18

Faktureringsadresser

Elektroniska fakturor: 5592318330@autoinvoice.se

Pappersfakturor: Andreas Borgljung Invest AB

Box 4

FE-35194

737 21 Fagersta


Fakturafrågor: Sifferservice AB i Hunnebostrand

info@sifferservice.se

0523-461145