Verksamhet och ändamål

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, strategi- och investeringsrådgivning, handel av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Svensk näringsgrensindelning

70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation

71110 Arkitektverksamhet

64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare

Andreas Borgljung Invest AB

Staveredsgatan 20

461 31 Trollhättan

Telefon +46 763 18 76 02

Säte Trollhättan

E-post info@borgljung.com

Org nr 559231-8330

VAT SE-559231833001

Bankgiro 5431-1378

BIC HANDSESS

IBAN SE61 6000 0000 0001 8202 6248

LEI-kod 5493000R43DOY8B8XW18

Fakturafrågor

Sifferservice AB i Hunnebostrand

Skolgatan 1 A, 456 61 Hunnebostrand

E-post info@sifferservice.se

Web www.sifferservice.se

Telefon 0523-461145